accessibility

Támogatás a tömegtakarmány szállítási költségeire

Megjelent „A tömegtakarmány szállítási költségei után igénybe vehető támogatás részletes feltételeiről szóló 28/2022. (IX. 17.) AM rendelet”, mely támogatás célja az állattartók tömegtakarmány szállítási költségeinek részbeni kompenzálása egyszeri, vissza nem térítendő támogatás keretében.

A rendelet a  Magyar Közlöny 151. számában jelent meg.

Támogatási kérelmet nyújthatnak be azok a lótartók, akik a Vidékfejlesztési Program keretén belül A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése” intézkedés keretében 2022. január 3. és 31. között támogatási kérelmet nyújtottak be.

Az állattartónak 2022. szeptember 19-26. között továbbítania szükséges a NAK részére a tömegtakarmány szállítását igazoló, az állattartó nevére kiállított fuvardokumentumokat vagy azok másolati példányát, amely dokumentumokból együttesen vagy külön-külön az alábbiaknak mindenképp megállapíthatónak kell lennie:

  • - a fuvardokumentum azonosítószámának,
  • - a fuvardokumentumot kiállító azonosító adatainak, és a fuvardokumentum kiállításának dátumának,
  • - amennyiben a fuvardokumentum számla alapján került kiállításra, abban az esetben a számla számának,
  • - a szállított tömegtakarmány megnevezésének és mennyiségének,
  • - a tömegtakarmány szállítás címzettje, azaz az állattartó nevének és címének,
  • - az átvevő aláírásának, és
  • - a szállított tömegtakarmány állattartó részére történő szállításához szükséges távolságnak kilométerben megadva.

A támogatási kérelmek 2022. október 3. és 9. között elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően, az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül nyújthatók be a Kincstárhoz. A kérelmek meghatalmazott útján is benyújthatóak! A Kincstár közleménye itt érhető el.

A támogatással kapcsolatosan az Agrárminisztérium által kiadott sajtóközlemény itt érhető el.

Szerző: MLOSZ
Megjelenési dátum: 2022-09-19