accessibility

Furioso-North Star Lótenyésztő Országos Egyesület

Bemutatkozás

A furioso – north star lófajta tenyésztését összefogó és segítő, a fajta fenntartásával megbízott közösség 1989 – ben alakult meg. A szövetkezetek, gazdaságok szakemberei, magán tenyésztők, valamint a tenyésztői szakcsoportokat képviselők elhatározásából. Az alakuló ülésre 1989. június 28 – án került sor Budapesten, 60 fő részvételével az Állatorvostudományi Egyetemen. Az országban második ként alakult Egyesület ekkor elfogadta alapszabályát és tisztségviselőket választott. Ettől az időponttól Egyesületi keretek között szerveződött a furioso – north star fajta tenyésztése.
A következő években a tagok, tenyésztők száma folyamatosan gyarapodott napjainkban eléri a 240 – es számot. Megalkotásra került a tenyésztési szabályzat, a teljesítményvizsgák rendje, elismerték a fajtát és elkezdődött a nemzetközi kapcsolatok építése is. A fajta tenyésztői a kezdeti időben meghatározóan szövetkezetekhez tartoztak, napjainkra csak magánszemély vagy vállalkozások a tagjaink, a fajtának jelenleg nincs állami ménese, mely elengedhetetlen a hagyományos magyar fajták színvonalas fenntartásához.

Az alapszabály a 2000 – es évek elején módosításra került és az addig elnöki , ügyvezető elnöki vezetési rendszerből a közösség áttért az elnökségi rendszerre, mely arra teszi alkalmassá az Egyesületet, hogy erősíti a kapcsolatépítést és kapcsolattartást.

A közösség tagjai az ország egész területén végzik tenyésztői munkájukat, sőt Olaszországban, Franciaországban is vannak tenyésztőink. A nemzetközi kapcsolatok mára több országon átívelve erősödnek és az évente megrendezésre kerülő nemzetközi tenyészszemléken mérjük össze rendszeresen „tenyésztési eredményeinket”. A nemzetek, melyekkel jó kapcsolat alakult ki: Szlovákia, Csehország, Lengyelország, Románia, Németország, Ausztria, Ukrajna.
Az Egyesület Méneskönyvében 500 körüli tenyészkanca és 80 tenyészmén van nyilvántartva, a fajtát 2004 – ben Nemzeti Kincsé nyilvánították, mára van rendelet, mely az őshonos állatfajtákat segíti. Egyesületünk az elmúlt húsz évben folyamatos fejlődésen keresztül jutott el a mai szintre és további lehetőségek felmérése van folyamatban.

Kapcsolat

Furioso-North Star Lótenyésztő Országos Egyesület
Lófajták