accessibility

furioso-north star

A fajta kialakulása a Császári és Királyi Ménesintézet megalakulását követően 1841-ben kezdődött el. A hadászathoz szükséges nagy rámájú, csontos, tömeges, jó munka készségű egyedek előállítása volt a cél. A fajta alapító ménjei Furioso Senior és North Star Senior, mind ketten angol telivérek, jó csont alappal, szikár lábszerkezettel és kiemelkedő küllemmel, mely jó tulajdonságaik rendre megjelentek az utódokban és tették őket arra alkalmassá, hogy meghatározó ménekké válhattak Mezőhegyes lótenyésztésében.
Furioso Senior, pej színű angol telivér mén volt 1836-ban gróf Károlyi György derekegyházi ménesében látta meg a napvilágot. Apja az angliai import Privater, génjeiben halmozottan hordozta a híres Herod – Eclipse párosítási kombinácó előnyös tulajdonságait, melyek a mén galopperedményeiben is megnyilvánultak. Jelentős versenyeket nyert Angliában és Magyarországon egyaránt. Anyja, Miss Fury – szintén mintaszerű párosításból – Angliában született, az Eclipse vonalba tartozó Whalebone nevű apától, és a kitűnő Matchem egyik unokájára volt háromszorosan rokontenyésztve. Termékeny és jól örökítő kancának bizonyult. Tizennégy csikót ellett, amelyek közül többen a versenypályákon is jól szerepeltek. Furioso is nehéz versenyeket nyert, majd 1841-ben veretlenül került a mezőhegyesi félvértenyésztésbe, ahol tíz tenyészév alatt 95 mén és 81 kancacsikó született utána. A többi telivér ménhez képest Furioso ivadékai nemességük mellett robosztusságukkal és szilárd szervezetükkel tűntek ki a félvér ménesből. Jól tükrözték az alapító erős csontozatát, hibátlan testfelépítését és szikár lábszerkezetét.

North Star Senior, fekete színű angol telivér mén 1844-ben született Angliában, tenyésztője Lord Fitzwilliam volt. Apja, Jaques – a híres Newminster féltestvére – az erőteljes Eclipse vonal kiváló teljesítménnyel rendelkező ágát képviselte. Anyja, Ringlet – szintén az Eclipse vonalhoz tartozó mén – Whisker lánya. Ez a kanca Herod vonalára volt többszörösen rokontenyésztve. North Star 1852-ben került Magyarországra, és Mezőhegyesen 1853-tól 1861-ig fedezett a pej színű angol-félvér típusú ménesben, ahol 53 mén és 61 kancacsikót nemzett. Nagy termetű, élénk vérmérsékletű, szép küllemű, jó mozgású és rendkívül kitartó ló volt. Utódai jellemzően későn értek, ezért is párosították őket az erőteljes fejlődésű, robosztusabb furiosokhoz.

A két törzsalapító mén: Furioso Senior és North Star Senior származása hasonló felépítésű, és több helyen is rokonságot mutat. Mindkét mént alkalmazták a tenyésztésben, és néhány generációt követően került sor a két törzs szétválasztására és a négy geneológiai vonal alapítására ( Furioso „A”, Furioso „B”, North Star „A”, North Star „B” ), melyek egymással való szisztematikus kombinációja biztosította a fajtatenyésztéshez szükséges genetikai sokszínűséget. A felmerülő nem kívánatos hibákat és hiányosságokat jól megválasztott angol telivér mének segítségével próbálták javítani. 1867-től számítható a furioso-north star, vagy mezőhegyesi-félvér, mint fajta megjelenése.

A fajta rendkívül kedvelt volt a katonai felhasználásban, és a mezőgazdasági hasznosításban is. A következő száz évben a történelmi események következtében a fajta fejlődése és elterjedése többször törést szenvedett, egészen az 1980-as évek végéig, amikor elhatározásra került, hogy a hagyományos magyar fajtákat genetikailag és fenotípusosan különválasztva újra tenyészteni kezdik. Ez az évszám 1989, mely meghatározó a fajta életében, hiszen ekkor már jelentős számú ló magán kézben volt, de a még működő szövetkezetek és gazdaságok is bekapcsolódtak a fajta fenntartásával megbízott Furioso – North Star Lótenyésztő Országos Egyesület munkájába. Ezen tenyésztés szervezési, fajtafenntartási munkákat ma is az Egyesület látja el. A 2000 – es évek elején hosszas előkészítést követően megállapodás született a magyarországi és a határokon túl is a fajtát tenyésztők körében egy nemzetközi együttműködés szükségességére, mely napjainkra rendszeres nemzetközi szemléket és tanácskozásokat szervezve segíti a fajta népszerűsítését és egységes tenyésztési célok mentén való tenyésztését.

A furioso – north star fajtát 2004 – ben Nemzeti Kincsé nyilvánították!

Az alacsony egyedszáma miatt, ami 500 körüli tenyészkancát és 80 tenyészmént jelent, a védett őshonos állatfajták közé sorolják!