accessibility

Lófajták

magyar hidegvérű

magyar hidegvérű

 • Fajtakód HV

A Nyugat-európai eredetű, nehezebb típusú igásló (melyet nyugodt vérmérsékletére utalva a német kaltblüter kifejezés tükörfordításával hidegvérű lónak neveztek el) a mai Magyarország területén a XVI-XVII. században jelent meg a Dunántúl nyugati szegélyén. Ez idő tájt az ország nyugati részén, Sopron, Vas és Zala megyéből megindult a szekerező kereskedelem, azon belül is elsősorban a gabonaszállítás - Bécs, és a közeli osztrák tartományok felé. A fuvarozáshoz...

furioso-north star

furioso-north star

 • Fajtakód FN

A fajta kialakulása a Császári és Királyi Ménesintézet megalakulását követően 1841-ben kezdődött el. A hadászathoz szükséges nagy rámájú, csontos, tömeges, jó munka készségű egyedek előállítása volt a cél. A fajta alapító ménjei Furioso Senior és North Star Senior, mind ketten angol telivérek, jó csont alappal, szikár lábszerkezettel és kiemelkedő küllemmel, mely jó tulajdonságaik rendre megjelentek az utódokban és tették őket arra alkalmassá, hogy meghatározó...

kisbéri-félvér

kisbéri-félvér

 • Fajtakód KB

A fajta a Komárom megyében a Győrt és Székesfehérvárt összekötő út mentén fekvő településről kapta a nevét, ahol a Batthyány család az 1758-59-ben megszerzett birtokon az akkori idők igen korszerű gazdaságát rendezte be. A birtok tulajdonosa Batthyány Kázmér és testvére Gusztáv eredményes angol telivér tenyésztő és sikeres futtató is volt. Batthyány Kázmért az 1848-48-i szabadságharcban játszott szerepéért távollétében jelképesen kivégezték és elkobzott birtokán 1853.-ban...

gidrán

gidrán

 • Fajtakód GI

Az 1784-es császári/királyi határozattal alapított mezőhegyesi ménesben 70 éven át együtt formálódott az arab eredetű gidrán, a normandiai vérből kiinduló nóniusz és a furioso és north star angol versenyló mének által formált angol félvér. Mégis a válogatott tenyészanyag a ménes történetének első 70 éve alatt is, a használati jelleg (és szín) szerinti szelekció eredményeként egyre jobban tagolódott és távolodott egymástól. A gidrán törzs fajtává...

magyar félvér

magyar félvér

 • Fajtakód MV

A magyar félvér fajtába sorolható mindazon melegvérű ló, amelyik Magyarország területén belül született, és apja valamely Magyarországon elismert melegvérű lófajta  tenyésztési engedéllyel rendelkező ménje.  Ezen a fajtán belül lehetőség van a különböző melegvérű lófajtáknak a későbbi tenyészcél szerinti keresztezésére, ami nagy tenyésztői szabadságot biztosít a tenyésztő számára.A jól megválasztott keresztezési partnerek ivadékai egy bizonyos célra a fajtatiszta egyedeknél sokkal alkalmasabbak lehetnek, a heterózishatást kihasználva...

nóniusz

nóniusz

 • Fajtakód NO

A fajtát alapító Nonius – melyet később Nonius Seniornak neveztek el – nevű fiatal mén a napóleoni háborúk alatt hadizsákmányként került az osztrák kincstár tulajdonába, és tizedmagával a mezőhegyesi ménesbirtokra beosztásra.  A normandiai Calvadosban született anglonormann fajtájú ló volt, átlagos küllemmel és viszonylag nagy méretekkel. 1816-tól 1822-ig tartó tenyészműködése során 79 mén-, va­lamint 122 kancaivadéka  született, melyek közül 15 nyert törzsménbesorolást.  A fajta kialakulásában...

lipicai

lipicai

 • Fajtakód L

A fajta eredete több mint 400 évre nyúlik vissza, amikor 1580. május 19-én döntés született egy hercegi ménes felállításáról a köves, karszt-tetőn fekvő Lipizzán. A császári udvar számára kívántak itt kiváló, tűrőképes, a pompát, a gazdagságot minden jellegében mutató lovat előállítani. A tenyésztés a kor divatjának megfelelően spanyol lovakkal indult, de egész Európában kutattak olyan mének és kancák után, amelyek a kívánt célt biztosítani...

angol telivér

angol telivér

 • Fajtakód AT

Az angol telivér -    a világ leggyorsabb lófajtája 1000-4000 méteres távon, -    már 2 évesen versenyérett, a klasszikus versenyeit 3 évesen futja, amikor más fajták csikóit még csak nyergelni kezdik, -    a tenyésztése és versenyeztetése világméretű „iparágként” működik, -    a világszerte évente megszülető 80.000-et meghaladó csikó minden őse, a fajta első méneskönyvében, az 1793-ban kiadott General Stud Book-ban szereplő 237 kanca és 169 mén...

arab telivér

arab telivér

 • Fajtakód OX

Az arab telivér őse mintegy 2500 éve, Közép-Ázsiából kiindulva terjedt el Mezopotámiában, Egyiptomban, az Arab-félszigeten egészen a Pireneusok hegyláncáig. Az  arab törzsek hadisikereiket főként lovaiknak köszönhették.  A sivatagi nomád törzsek, Mohamed próféta tanítása szerint gondos tenyésztést folytattak. A Nedzsid-fennsíkon élő Wahabiták által tenyésztett lovak kitűntek a többi törzs lovai közül, állóképességükkel, szépségükkel. A háborúk során a Nedzsid-fennsík lóállományának nagy része egyiptomi kézre került. Az...

shagya arab

shagya arab

 • Fajtakód SH

Élő örökségünk a shagya arab A bábolnai arab – ahogyan azt ma világszerte jobban ismerik – Shagya-arab a történelmi Magyarországon és később az Osztrák-Magyar Monarchia területén alapított ménesek, Bábolna, Mezőhegyes és Radautz által tenyésztett  tisztavérű arab fajta, melyet annak, elsősorban európai térhódítása után a különböző nemzetek zárt törzskönyve alapján tenyésztenek tovább tizenhét országban. A ma Shagya-arabként ismert lófajta bölcsőjét, a Bábolnai Ménest a Mezőhegyesi...

magyar parlagi szamár

magyar parlagi szamár

 • Fajtakód IA

A szakirodalom szerint a szamarat a Nílus felső folyásvidékénél, az i.e. IV. évezredben háziasították. Az előkerült szamárkoponyák esetében valószínű, hogy már háziállatról van szó, de nehéz bizonyosat állítani ugyanis a korai háziállat csontok még nem különíthetők el egyértelműen a vad ősétől. Ősei, – az afrikai vadszamarak –, néhány évezrede még óriási területeken éltek a Szomáli-félszigettől Marokkóig. Feltételezések szerint a vadszamaraknak mind a három ismert...

akhal teke

akhal teke

 • Fajtakód AH

A ló tenyésztésének és használatának kezdete évezredek homályába vész. Az írott forrásokból azonban tudjuk, hogy már 3000 évvel ezelőtt igen magas színvonalon állt a lovak tenyésztése, kiképzése és hadi (harci kocsi húzására történő) használata. A lovas kultúra bölcsője vélhetően Kis-Ázsia volt, ennek illusztris bizonyítékai Kikkuli hettita királyi főlovász mester kőtáblái a ló takarmányozásról, tartástechnológiáról, kiképzésről és tréningről, a korabeli művészeti alkotások pedig megmutatják az...

magyar sportló

magyar sportló

 • Fajtakód MF

A magyar sportló (MSL) a magyar félvér fajták (kisbéri félvér, gidrán, furioso-north star és nóniusz) és a mezőhegyesi sportló bázisán létrejött ("sportcélú magyar félvér") félvér ló. Tenyésztési programja a holsteini, hannoveri, és a KWPN fajták mintájára a teljesítményt állítja a szelekció középpontjába. A magyar sportló egyedei eredményesen szolgálják ki az egyre nagyobb bázissal rendelkező lovassportokat, túlnyomórészt díjugratásban és militaryban, de fogathajtásban is. Ebből a...

welsh póni

welsh póni

 • Fajtakód WH

A welsh mountain póni eredeti otthona Wales dombjain és völgyein volt már a rómaiak előtt. Zord körülmények közt éltek, a telek komolyak, a növényzet pedig gyér volt. A pónik menedéke leggyakrabban egy elszigetelt völgy vagy egy csupasz facsoport volt. A walesi póni azonban nem csak hogy túlélte, hanem virágzott is. A mének vezetésével kancák és csikóik félvadon barangoltak, hegyeket másztak, szakadékokat ugráltak és durva...

ügető

ügető

 • Fajtakód UG

Az ügető kialakulását az az igény alapozta meg, hogy viszonylag nagy távolságot gyorsan lehessen leküzdeni, erre pedig az ügetés jármódban haladó ló a legalkalmasabb. A gyors lovak megjelenése pedig megalapozta a versenyzést Amerikában és Oroszországban, majd a XIX. század közepétől kezdve Európa más országaiban is. Az ügető kifejezett versenyló, a fajta kialakulására és fejlődésére a versenyzés meghatározó befolyással van. Az ügető tenyésztése sajátos, hosszú...

hucul

hucul

 • Fajtakód HL

A Kárpátokban, a Tisza, a Prut, a Cseremosz, a Putila, a Brodina forrásvidékén, Bukovina, Galicia, Magyarország határterületén élő hucul nép kezén kialakult primitív lófajta. A hucul nép hazája az Észak-Keleti erdős Kárpátokban a „huculvidék” (Huzulei), amelyik Kelet-Nyugat irányban 200 kilométerrel, Észak-Dél irányban 100 kilométerrel jellemezhető. A vidék viszonylag száraz, silány vegetációjú, az 1800-as években alig lakott, lóval is szinte megközelíthetetlen vad terület. Az itt...

shetland póni

shetland póni

 • Fajtakód SD

A shetland pónik szülőföldje a Shetland-szigetek. Ez 117, hegyvidékkel tarkított szigetcsoportot foglal magába, s összes területe 1430 négyzetkilométer. Az Északi tenger, továbbá az Atlanti-óceán határán fekszik, a 60-61. szélességi fokon, Skóciától 200 kilométerre északra, Izlandtól 800 kilométerre délre, Norvégiától 300 kilométerre nyugatra. Igen zord éghajlatú vidék. A Shetland-szigetek területének több mint 90%-át extenzíven hasznosítják, és mindössze 3,5 százaléka alkalmas szántóföldi növénytermesztésre. Hepehupás felszínének nagy...

fjord

fjord

 • Fajtakód FD

Eredeti tenyésztésterülete Norvégia nyugati partjától az északi területekig terjedt, majd tért hódított előbb Svédországban, azután Dániában. Ma Norvégia, Dánia és Svédország olyan honos pónifajtájának tartják, amelyik kitűnően alkalmazkodott kialakulási helyének természeti viszonyaihoz. A Svédország, Norvégia és Finnország területén csoportokban élt Przewalski-féle ló egyenes leszármazottjának tekintik. Ezen a területen vadlovak, minden bizonnyal, már legalább 2000 éve éltek. A Przewalski lóhoz való genetikai közelségére utal az...

haflingi

haflingi

 • Fajtakód HI

Származási helye Tirol. A terület őshonos, kistermetű lovai képezték a fajta alapját, amelyek a tiroli paraszt hegyi málhás lovaként végezték mindennapi munkájukat. Tudatos tenyésztése az 1800-as évek utolsó negyedében indult el, az 1874-ben Dél-Tirolban született 249 Folie nevű mén felvásárlásával és felállításával. E ménnek még két fia, az 1887-ben született 14 Folie és az 1897-es születésű 252/233 Hafling játszott szerepet a fajtává válásban. A...

sport póni

sport póni

 • Fajtakód PO

A fajtanév megjelölés nem egységes, értékmérő tulajdonságában nem mélyen rögzült fajtát, hanem egy típust jelöl. Genetikai értelemben egy szintetikus populáció. Sem földrajzi területhez, sem hosszú hagyományhoz nem kötődik. Megjelenése törvényszerű mindazokon a helyeken, országokban, ahol a gyermek lovassportnak kultusza van. Az európai országok többsége mára kialakította a maga sajátságos sportpóni típusát, amit minden országban sportpóni fajtaként ismernek el. Ez a szintetikus fajta elsősorban a...

magyar hidegvérű (muraközi)

magyar hidegvérű (muraközi)

 • Fajtakód MK

Rövid története A muraközi ló a szekerező kereskedelmet folytató fuvarosok lova volt a XVIII. században, ennek megfelelően nagy teherbírású, kitartó ügetőképességű, jó takarmány hasznosító munkaló volt. A tenyészalapot a térség hidegvérű lovai adták, melyen jól láthatóan megjelentek a noriker fajtacsoport  jegyei. A munkaló keménységét arab telivérrel való keresztezéssel igyekeztek megtartani, mely hatása mindig is jól látszott e használati típuson. Az I. és II. világháború,...

appaloosa

appaloosa

 • Fajtakód AS

Appaloosának az a ló tekinthető, amelyik az amerikai Appaloosa Horse Club (Idaho, Moscow) méneskönyvi nyilvántartásában szerepel. Az Appaloosa lófajta, történelmileg a Nez Perce (Niimipu) indián törzshöz kapcsolódik. A név feltehetően a „a Palouse” szóból ered, amely a Palouse folyó régiójára utal, ahol a lovakat tenyésztették.  Amikor a spanyol hódítók és telepesek Amerikába érkeztek az 1600-as években, lovakat hoztak magukkal Európából – köztük az akkoriban...

quarter horse

quarter horse

 • Fajtakód QH

A görög mitológiából ismerjük Pegazus nevű csodálatos szárnyas ló hőstetteit. A korai texasi farmok történetei egy másik legendás lóról szólnak. Steel Dustnak hívták, és Pegazushoz hasonlóan tudott repülni, de anélkül, hogy elhagyta volna a földet. A nagy Sir Archy leszármazottjaként, Steel Dust 1844-ben született Kentuckyban és egyévesként érkezett Texasba. Utódai és legendája elterjedt, amikor a cowboyok felhajtották Longhorn marhákat Texasból, és megnyílt a Nagy...

kunfakó

kunfakó

 • Fajtakód KF

A fajta kiinduló állományának apai oldala egy kiváló alkatú, átütő örökítő anyagú lengyel konyik mén volt. Ezzel a ménnel fedeztettünk tiszta lengyel konyik, valamint lengyel konyik vérségű, arab telivér, shagya – arab, hucul vérségű, és kistestű – a magyar félvér csoportba sorolható -, az egyesületünk által törzskönyvezett kancákat. Ebből a kiinduló alapanyagból válogatjuk ki a valódi fakó színű, alkat és vérmérséklet alapján alkalmasnak tűnő...

konyik

konyik

 • Fajtakód KN

A konik Lengyelország ősi lófajtáj. A szó jelentése "kis ló" utalva a fajta termetére. A kihalt tarpán ló (eurázsiai vadló) közeli rokona. Innen ered szerevezti szilárdsága erős és masszív testfelépítése. A fajta tulajdonságainak finomítása érdekében arab vérvonal bevonásával érték el a ma ismert formát. A konik megtartotta ősének, a tarpánnak minden keménységét és robusztus testalkatát, de nyugodt vérmérsékletű, könnyen kezelhető és alkalmas arra, hogy...