accessibility

Nonius Lótenyésztő Országos Egyesület

Bemutatkozás

A nemzeti kinccsé nyilvánított fajta tenyésztésszervezési, törzskönyvezési feladatait – kizárólagos törvényi felhatalmazással – a Nonius Lótenyésztő Országos Egyesület végzi. Tagságát 400 tenyésztő és közel 650 méneskönyvi, illetve 50 előtörzskönyvi kanca alkotja.
Tevékenységének kereteit alap- és tenyésztési szabályzata rögzíti. A tenyésztés operatív irányítása a tagok által választott Tenyésztői Bizottság feladata. A törzsállomány nyilvántartása a 2006. évtől zárttá váló Nonius Méneskönyvben, illetve Előtörzskönyvben történik. Az egyesületi munka színterét a bírálatok, regionális szemlék, illetve az évente rendezett Országos Nóniusz Tenyészszemle alkotják.
A tenyésztésszervezés legfontosabb feladatai a fajtafenntartás elveit szem előtt tartó egységes ménhasználat, a fajta egészét átfogó párosítási rend, az állomány teljes körű minősítése, illetve sajátteljesítmény- és ivadékvizsgálata.

Az egyesület célja

A Nonius Lótenyésztő Országos Egyesület a fajta jövőjét meghatározó alapvető céljaként az évszázados tenyésztési tradíciók ápolását, a fajta egyediségének megőrzését, illetve a modern kor elvárásainak megfelelő minőség biztosítását határozta meg.
A Nonius lófajta múltbeli és jelenlegi tenyészértékének, genetikai értékének megőrzése, a fajta évszázados múltjának megfelelő kívánatos típus fenntartása, tenyésztése, illetve a jelenkor igényének megfelelő nemesítése.
Cél, hogy a fajta identitásának megőrzése mellett egyedei rendelkezzenek a modern kor által megkívánt használati tulajdonságokkal, legyenek alkalmasak szabadidős tevékenységre, legkiválóbb egyedei pedig feleljenek meg a lovassportok, elsősorban a fogathajtó sport által támasztott elvárásoknak. 

Az egyesület tevékenysége

 • a nóniusz fajta tenyésztési programjának kidolgozása, végrehajtása,
 • az egyesület működéséhez szükséges anyagi alapok biztosítása, azok rendeltetésszerű használata,
 • a nóniusz Méneskönyv megalapítása és rendszeres kiadása,
 • a nóniusz lóállomány feltérképezése, bírálata, felvétele a méneskönyvbe,
 • fajtavédelem, fajtapropaganda,
 • a tenyésztési adatok folyamatos gyűjtése, feldolgozása,
 • a fajta tenyészcéljának megfelelő törzskönyvezési rendszer kialakítása,
 • bemutatók, kiállítások, tenyészszemlék szervezése,
 • szakmai képzés, továbbképzés,
 • tenyésztési, takarmányozási, sport és értékesítési információszolgáltatás,
 • szaktanácsadás,
 • érdekképviselet,
 • együttműködés más hazai lótenyésztő szervezetekkel,
 • nemzetközi kapcsolatok kiépítése, részvétel nemzetközi tenyésztési együttműködésben,
 • kulturális örökség megóvása,
 • természetvédelem, állatvédelem.

Az egyesület tevékenységi körében nyújtott szolgáltatások bárki számára hozzáférhetők.

Kapcsolat

Nonius Lótenyésztő Országos Egyesület
Lófajták