accessibility

Muraközi Ló Tenyésztéséért Egyesület

Rekonstrukció

2003. januárjában az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság központjában összegyűltek a muraközi lóért tenni akaró szakemberek azzal a céllal, hogy felkarolják ezt a feledésbe merült fajtát. A származásuk és/vagy fenotípusuk alapján megfelelő hidegvérű kancák felvásárlása után a kívánatos mén felkutatása jelentette a legnagyobb kihívást. Több hiábavaló próbálkozás után sikerült megvásárolni 3034 Veszprémvarsány-8 Robit, aki jól örökítette a kívánatos típust, s így lehetőséget adott a továbblépésre. A következő mérföldkövet a 2016-ban elindított muraközi kutatási program jelentette, amely új fejezetet nyitott a regenerálásában. 2020 nyarán a Muraközi Ló Tenyésztéséért Egyesület önálló tenyésztőegyesületté alakult, amely eredményeként 2022-ben a törzskönyv 140 kancát, illetve 16 muraközi ménttart nyilván. Az Egyesület célja, hogy visszahozza és beillessze a XXI. századba ezt
a kiváló munkalovat, mely családi lóként szerezhet örömet minden generációnak.

 

Muraközi lótenyésztők, 2018. októberében megalakították a Muraközi Ló Tenyésztéséért Egyesületet azzal a céllal, hogy tagjai hatékonyabban tudjanak a muraközi program érdekében tevékenykedni, és szorosabbra fűzze az egyes tenyésztők közötti szálakat.
2020. augusztus 24-én az Agrárminisztérium jóváhagyta a Muraközi Ló Tenyésztéséért Egyesület azon kérelmét, hogy a magyar hidegvérű lófajta elismert tenyésztőegyesülete lehessen, azon feltétellel, hogy csak a muraközi tenyésztési programnak megfelelő, ez irányba tenyészteni kívánt egyedekkel végezheti tevékenységét, ezzel új korszakot nyitva a muraközi ló tenyésztésében.

Kapcsolat

Muraközi Ló Tenyésztéséért Egyesület